:: FOMENTO DE PLANTACIÓNS DE CASTIÑEIRO PARA FROITO

As sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de forma individual, as sociedades ou agrupacións de
propietarios particulares legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as
cooperativas agrarias, os pro-indivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as
entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC) xa poden solicitar as axudas para a plantación de castiñeiros para froito cuio prazo de solicitude remata o día 27 de xullo.

Pódense consultar as bases completas no seguinte enlace: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160627/AnuncioG0426-090616-0001_gl.pdf

 

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com