:: PAC 2016 E DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS

O prazo de presentación da solicitude única das axudas da PAC, para o ano 2016, iniciarase o 1 de febreiro e rematará o día 30 de abril ambos inclusive.

Logo de numerosas reclamacións dende a campaña do 2015,  realizadas por esta Asociación ante  Dirección Xeral de Producción Agropecuaria, o FOGGA e a Consellería do Medio Rural, ante a defensa e o amparo dos nosos asociados, en vista ás condicións e requisitos sobre o cumprimento do PAGO VERDE, concretamente no apartado de diversificación de cultivos:
  1. Recoñécese a contemplación como cultivos diferentes os cereais de primavera e os de inverno pertencentes a un mesmo xénero botánico.
 
  1. O programa informático para a realización da solicitude única neste ano 2016 non contempla esta diferenciación, polo que se deberá entregar un escrito na Oficina Agraria Comarcal  cunha relación das parcelas especificando os cultivos. Debandito documento deberá rexistrarse dentro dos plazos establecidos para as axudas da PAC.

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com