:: LEI 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

A Presidencia da Xunta de Galicia publicou no D.O.G. a LEI 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

Adxúntase o docuemnto lexislativo completo:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150714/AnuncioC3B0-020715-0002_gl.pdf

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com