:: REDUCCIÓN DOS ÍNDICES DE RENDEMENTO NETO APLICABLES NA RENDA 2014 PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS E GANDEIRASO Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas fixo público no B.O.E. unha reducción para o período impositivo 2014 nos índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxetiva no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4456.pdf

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com