:: CONTRATACIÓN DOS SEGUROS AGRARIOS EN GALICIA

A Consellería do Medio Rural e do Mar publicou no D.O.G. a "ORDE do 18 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2015".

Poderán ser beneficiarios os asegurados titulares de explotacións agrarias situadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e sempre que subscriban pólizas de seguros de liñas agrícolas do Plan 2015 e liñas gandeiras dos plans 2014 e 2015, formalizadas no 2015, e cumpran o establecido no Decreto 332/1995 e nesta orde: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150406/AnuncioG0165-250315-0008_gl.pdf

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com