:: AXUDAS PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO NA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA


A Consellería do Medio Rural e do Mar publica no D.O.G. a "ORDE do 4 de marzo de 2015 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2015".
Estas axudas teñen como finalidade:
-  Promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo.
-  Fomentar a introdución de novas tecnoloxías no emprego de maquinaria e equipamentos.
-  Racionalizar os custos de mecanización, incrementar os mecanismos de seguranza no traballo, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético, na procura dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

Adxúntanse as bases completas da convocatoria, cuio prazo de solicitude remata o vindeiro 16 de abril:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioG0165-060315-0004_gl.pdf

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com