:: SECTOR COMERCIANTE RETALLISTA E ARTESANAL GALEGO

A Consellería de Economía e Industria publica a "ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015".
Adxúntase o enlace coas bases completas: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150211/AnuncioCA04-040215-0003_gl.pdf

O prazo para a presentación da solicitude para estas axudas remata o día 11 de marzo de 2015.

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com