A Consellería de Economía e Industria  publica a "ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial ".
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro, asegurando a súa continuidade e fomentando a rexeneración do tecido comercial.
O prazo de presentación da solicitude será ata o 31 de agosto do 2015.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150128/AnuncioCA04-210115-0004_gl.pdf


Establécense as bases reguladoras das axudas á primeira instalación de agricultores/as mozos ou mozas  e convócanse para o ano 2015.

Estas axudas teñen como finalidade asegurar a competitividade e a continuidade das explotacións agrarias de Galicia e poderán ser beneficiarios as persoas que non figuran nin figurasen inscritos como titulares de explotacións agrarias no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, que se instalen nunha explotacións agraria prioritaria, que teñan cumpridos os 18 anos e sexan menores de 40 anos de idade no momento da solicitude de axuda.
 
O prazo de presentación remata o 23 de febreiro de 2015.Pódense consultar as bases completas premando no enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150123/AnuncioG0165-020115-0010_gl.pdf

Establécense as bases reguladoras da convocatoria de subvencións da Consellería do Medio Rural e do Mar para os investimentos en mellora das condicións de transformación e comercialización dos produtos agrarios e forestais correspondentes ó exercicio orzamentario de 2015.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150115/AnuncioG0165-020115-0005_gl.pdf
 O pasado 20 de decembro publicábanse no B.O.E.  os Reales Decretos que regulan cómo vai ser a nova PAC a partir de 2015.

  • Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf
  • Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13257.pdf
  • Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13258.pdf
  • Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13259.pdf
Páxinas: Primeiro ... 5 6 7 8 9 ... Último

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com