O Fondo Galego de Garantía Agraria publica a relación provisional de produtores incluídos no réxime simplificado para pequenos agricultores:

http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/fogga/pac_2015_2020/doc/Relacion_provisional_pequenos_agricultores_2015.pdf
 
Os interesados que non queiran participar neste réxime deberán notificar a súa decisión de renuncia á Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria antes do 15 de outubro de 2015.

 
O Fondo Español de Garantía Agraria publica  unha Circular cos criterios para o cumprimento da figura de agricultor activo nas axudas da PAC.

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_27-2015_Criterios_para_el_cumplimiento_de_la_figura_de_Agricultor_Activo_tcm5-51859.pdf
A Presidencia da Xunta de Galicia publicou no D.O.G. a LEI 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

Adxúntase o docuemnto lexislativo completo:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150714/AnuncioC3B0-020715-0002_gl.pdf
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a  Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar pola que se convocan as axudas para agricultores membros de Agrupacións de Defensa Fitosanitaria (ADF) en materia de loita contra as pragas. As solicitudes de axuda para a convocatoria deste ano presentaranse ata o 29 de xuño.

A finalidade destas subvencións é  conseguir unha mellora da loita fitosanitaria nas explotacións contra as pragas  financiando  entre outros, os custes do persoal que realizan o correspondente asesoramento técnico, enfocado ó seguimento das pragas, recomendacións de tratamentos a seguir, así como a levanza dos cadernos de explotación.

Os beneficiarios serán os agricultores que desenvolvan a súa actividade nos sectores de produción de horta, froiteira ou vide, que estean inscritos no rexistro de explotacións agrarias, que pertenzan a unha ADF e empreguen os seus servizos para o desenvolvemento dun programa de defensa fitosanitaria. Tamén deberán acreditar a súa actividade agraria mediante o seu correspondente código de explotación agraria (REAGA).

Adxúntanse as bases completas: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150529/AnuncioG0165-220515-0005_gl.pdf
A Consellería do Medio Rural e do Mar publica a "ORDE do 18 de maio de 2015 pola que se convocan para o ano 2015 as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013".

A finalidade desta liña de axudas é fomentar a participación dos agricultores e gandeiros nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada mediante a contribución ao financiamento dos custos fixos que esta participación ocasiona.

Serán subvencionables, excluídos impostos recuperables, os gastos derivados da inscrición e as cotas de participación nun programa de calidade diferenciada dos alimentos do sector agroalimentario galego, incluíndo, se é o caso, os gastos de rexistro, control ou inspección e certificación necesarios para comprobar o cumprimento das especificacións do programa. Non se considerarán subvencionables os custos internos ou de autocontrol.

Para a convocatoria de 2015, serán atendibles os gastos imputados á campaña anual que comprende o período que vai do 1 de xuño de 2014 ata o 31 de maio 2015.

O prazo de presentación da solicitude remata o 27 de xuño de 2015.

Adxúntanse as bases completas no seguinte enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150527/AnuncioG0165-190515-0003_gl.pdf
Páxinas: Primeiro ... 2 3 4 5 6 ... Último

Rúa Río Arnoia, N° 12,
Edificio Multicentro, Local 20
32630 - Xinzo de Limia - Ourense
Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
adegalxinzo@gmail.com